ᴍộᴛ sảɴ ᴘʜẩᴍ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ Như Nguyễn Bảo My ᴠớɪ sự ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ:
Lâm Thanh Nhã: Diễn viên
Võ Kim Trung: Nhiếp ảnh gia
Phạm Hùng: Trang điểm
Bảo Bảo Nè: Hỗ trợ
Thư Mint: Trợ lí

You may also like

Back to Top